Menu Button
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
Tiếng Việt Tiếng Hàn

CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN NẬM CHIẾN 1

Nậm Chiến là công trình thủy điện đập vòm bê tông cốt thép trọng lực đầu tiên của Việt Nam

Thông tin chính:
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Chiến
- Tổng mức đầu tư: Trên 4000 tỷ đổng
- Địa điểm xây dựng: Thuộc khu vực 2 - xã Ngọc Chiến và Chiềng Muôn (huyện Mường La) – Sơn La
- Thời gian thi công: 2005 - 2012
- Số tổ máy: 02 tổ máy
- Công suất lắp máy Nlm=200MW
- Điện lượng trung bình năm: E0 = 791,07 triệu KWh; 

Hạng mục thi công của Sông Đà 5:
- Thi công các hạng mục chính: Nhà máy, kênh dẫn, trạm phân phối điện, hoàn thiện nhà máy
- Xây dựng các công trình phụ phục vụ thi công