Menu Button
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
Tiếng Việt Tiếng Hàn

CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN LAI CHÂU

• Thông tin chính:
- Chủ đầu tư: EVN
- Địa điểm xây dựng: Xã Nâm Nhùn, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu
- Đập bê tông trọng lực, áp dụng công nghệ thi công đầm lăn RCC
- Chiều cao đập: 137m, chiều rộng đáy đập 120m, chiều rộng đỉnh đập 12m
- Công suất: 1200 MW
- Số tổ máy: 03 tổ máy
- Thời gian thi công: 2011 – 2015

• Hạng mục thi công của Sông Đà 5
- Thi công các hạng mục công trình phụ trợ và công trình tạm gồm lán trại, đường thi công,
  trạm trộn bê tông CVC 120m3/h & 90 m3/h, trạm nghiền 250.000 m3/năm,
  trạm RCC 720m3/h, hệ thống băng tải vận chuyển BT đầm lăn. 
- Thi công các hạng mục công trình chính: Cửa lấy nước, đường ống áp lực, Nhà máy

• Khối lượng chính
- RCC: 1.890.660 m3
- CVC:    424.098 m3, cường độ thi công trung bình 12.000 m3/tháng, lớn nhất: 22.000 m3/tháng