Menu Button
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
Tiếng Việt Tiếng Hàn

CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN HỦA NA

Thông tin chính:
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thủy Điện Hủa Na
- Địa điểm xây dựng: Huyện Quế Phong, Tỉnh Nghệ An
- Tổng mức đầu tư: 4300 tỷ đồng
- Số tổ máy: 02 tổ máy
- Công suất thiết kế: 180MW
- Thời gian thực hiện: 2008 - 2013
- Sản lượng điện trung bình năm: 712,7 triệu kwh. 

Hạng mục thi công của Sông Đà 5:

- Thi công các hạng mục công trình chính: Đập dâng, đập tràn, cửa nhận nước, trạm phân phối điện ngoài trời
- Khai thác sản xuất vật liệu phục vụ thi công