Menu Button
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
Tiếng Việt Tiếng Hàn

CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN ĐẮKDRINH

Thông tin chính:
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkdrinh (thuộc Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam)
- Địa điểm xây dựng: Xã Sơn Tân, huyện Sơn Tây tỉnh Quảng Ngãi
- Tổng mức đầu tư: 3.003 tỷ đồng
- Số tổ máy: 02
- Tổng công suất: 125 MW
- Thời gian thực hiện : 2007 - 2011

Hạng mục thi công của Sông Đà 5:

- Thi công đập tràn 
- Khai thác, sản xuất vật liệu phục vụ thi công