Menu Button
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
Tiếng Việt Tiếng Hàn

CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN CHI KHÊ

Thông tin chính:
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Agrita – Nghệ Tĩnh
- Địa điểm xây dựng: Huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An
- Tổng mức đầu tư: 1.370 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện: 2013 - 2016
- Số tổ máy: 02 tổ máy
- Công suất lắp máy Nlm = 41 MW
-  Điện lượng trung bình năm: 19,767 triệu KW

Hạng mục thi công của Sông Đà 5:

- Thi công các hạng mục công trình chính: Đập tràn CVC, Nhà máy, Cửa nhận nước và tuyến năng lượng nhà máy.