Menu Button
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
Tiếng Việt Tiếng Hàn

CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN

Thông tin chính:
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn
- Tổng mức đầu tư: 1.035,49 tỷ đồng
- Địa điểm xây dựng: Tại xã Đa kim, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước
- Thời gian thi công: 2000 - 2004
- Số tổ máy: 02 tổ máy
- Công suất lắp máy Nlm= 77.6 MW
- Điện lượng trung bình năm: E0= 321.2 triệu kWh/năm

Hạng mục thi công của Sông Đà 5:
- Xây dựng các hạng mục chính của công trình