Menu Button
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
Tiếng Việt Tiếng Hàn

CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN BẢN VẼ

Thông tin chính
- Chủ đầu tư: EVN
- Địa điểm xây dựng: Xã Yên Na, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An
- Tổng mức đầu tư: 5.740 tỷ đồng
- Thời gian thi công:  2005 - 2009
- Số tổ máy: 02 tổ máy
- Công suất lắp máy Nlm= 320 MW
- Điện lượng trung bình năm:
Hạng mục thi công của Sông Đà 5:
- Thi công xây lắp các hạng mục công trình chính: Đập dâng, đập tràn
- Khai thác, bóc phủ, sản xuất đá