Menu Button
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
Tiếng Việt Tiếng Hàn

CÔNG TRÌNH TĐ SÔNG CHẢY 5

Thông tin chính:
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Năng lượng Sông Đà
- Địa điểm xây dựng: Nằm trên địa bàn hai xã Thèn Phàng và Ngán Chiên, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang
- Tổng mức đầu tư: 398 tỉ đồng
- Thời gian thực hiện: 2009 – 2012
- Công suất lắp máy: 16 MW
- Số tổ máy: 02 tổ máy
- Sản lượng điện trung bình năm: 60,14 triệu kWh.

Hạng mục thi công của Sông Đà 5:
- Xây dựng toàn bộ các hạng mục công trình chính