Menu Button
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
Tiếng Việt Tiếng Hàn

CÔNG TRÌNH NHÀ QUỐC HỘI

• Thông tin chính
- Chủ đầu tư: Bộ Xây dựng
- Tổng mức đầu tư: trên 6.0000  tỷ VNĐ
- Địa điểm xây dựng: Quận Ba Đình, Hà Nội
- Kết cấu gồm 02 tầng hầm và 05 tầng nổi, chiều cao 39m, kích thước 102m x 102m,
- Diện tích sàn: 63.240 m2, diện tích 5 tầng nổi 36.540 m2, diện tích 2 tầng hầm với diện tích 26.700m2
- Thời gian thi công: 2011 -2014

• Hạng mục Sông Đà 5 đã thực hiện: 
- Thi công kết cấu phần tầng hầm, phần thân và công tác hoàn thiện công trình.