Menu Button
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
Tiếng Việt Tiếng Hàn

Cơ cấu tổ chức

Trần Anh Đức
      Ông Trần Anh Đức - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Ông Trần Anh Đức đã công tác tại Tổng Công ty Sông Đà từ năm 1997 đến nay và đã đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng tại các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Sông Đà như Tổng giám...
Trần Hữu Hùng
   Ông Trần Hữu Hùng - Tổng giám đốc - Ủy viên Hội đồng quản trị Ông Trần Hữu Hùng đã có hơn 14 năm cống hiến cho Công ty Cổ phần Sông Đà 5. Ông đã từng đảm nhận nhiều vị trí khác nhau trong các đơn vị trực thuộc của Công ty.  Từ năm 2002, ông...
Nguyễn Mạnh Toàn
  Ông Nguyễn Mạnh Toàn - Phó Tổng giám đốc - Ủy viên Hội đồng quản trị Ông Nguyễn Mạnh Toàn đảm nhận chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 5 từ năm 2007. Trước đó ông được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông...
Nguyễn Đắc Điệp
Ông Nguyễn Đắc Điệp - Phó Tổng Giám Đốc - Ủy viên Hội đồng quản trị Sinh năm 1978.  Nghề nghiệp: Kỹ sư thủy Lợi, Th.sỹ Quản trị Kinh doanh. Quê quán: Hà Liễu – Phương Liễu – Quế Võ – Bắc Ninh. Ông Nguyễn Đắc Điệp tốt nghiệp Đại học Thủy Lợi, sau khi ra trường năm 2002,...
Nguyễn Ngọc Đông
   Ông Nguyễn Ngọc Đông - Phó Tổng giám đốc Công ty Ông nguyễn Ngọc Đông đã có hơn 12 năm cống hiến cho Công ty Cổ phần Sông Đà 5. Ông đã từng đảm nhận nhiều vị trí khác nhau trong các đơn vị trực thuộc Công ty  Từ năm 2004, ông bắt đầu...
Bùi Chí Giang
  Ông Bùi Chí Giang - Phó Tổng giám đốc Công ty     Ông Bùi Chí Giang gắn bó với Sông Đà  từ năm 2007, với nhiều năm kinh nghiệm và các thành tích xuất sắc trong lĩnh vực thiết kế và thi công công trình tháng 5/2017,...