Sản xuất Bê tông RCC

Điểm mạnh vượt trội và cũng là tiềm năng phát triển của Sông Đà 5 là dây chuyền sản xuất bê tông đầm lăn RCC với giá trị đầu tư là 20,3 triệu USD. Năm 2007, dây chuyền được triển khai lắp ráp và chính thức vận hành vào năm 2008.

Thông số kỹ thuật chính:

- Công suất trạm trộn: 720m3/h

-  Cường độ thi công tối đa: 8.000 m3/ngày

- Cường độ thi công tối đa trong 1 ca máy: 2.668m3/ca

- Vận tốc băng tải: 3-5m/s

- Tổng sản lượng bê tông  RCC sản xuất cho thủy điện Sơn La: 3.100.000 m3

- Tổng sản lượng bê tông  RCC sản xuất cho thủy điện Lai Châu: 2.200.000 m3