Dự án thuỷ điện Bảo Lâm 1

Thông tin chính:

• Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Xây lắp điện I 

• Địa điểm xây dựng: nằm trên địa bàn xã Lý Bôn,

huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng 

• Tổng mức đầu tư: gần 2000 tỉ đồng.

• Thời gian thực hiện: 2014 – 2016

• Công suất lắp máy: 30 MW

• Số tổ máy: 02 tổ máy

Các hạng mục thi công của Sông đà 5: 

Xây dựng toàn bộ các hạng mục công trình chính