Nhà máy nhiệt điện Nông Sơn

Thông tin chính: 

- Chủ đầu tư: Công ty CP Than Điện Nông Sơn – Vinacomin

- Địa điểm xây dựng: Xã Quế Trung, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

- Tổng mức đầu tư: 674 tỷ đồng

- Tổng công suất: 30 MW

- Thời gian thực hiện : 2008 - 2015

Các hạng mục chính của công trình:

- Thi công hạng mục nhà máy chính

- Khai thác, sản xuất vật liệu phục vụ thi công