Menu Button
SONG DA 5 JOINT STOCK COMPANY
Vietnamese Korean

NAM CONG 5 HYDROPOWER PROJECT

Dự án nhà máy thủy điện Nậm Công 5 nằm trên địa bàn bản Pá Công, xã Huối Một, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. I. THÔNG TIN CHÍNH Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần thủy điện Nậm Công Sơn La Công suất lắp máy: 4 MW Số tổ máy: 02 tổ máy Điện lượng bình quân năm: 14.917x106kWh Thời gian thực hiện: 01/08/2017 – 01/09/2018 II. HẠNG MỤC THI CÔNG CỦA SÔNG ĐÀ 5 Tên gói thầu: Xây dựng các hạng mục công trình chính (bao gồm Đập tràn, Cửa lấy nước, Đường ống áp lực, Nhà máy, Kênh xả và Trạm phân phối) và công trình tạm. Tổng khối lượng thi công: +  Đào đất, đá: 72.200 m3 +  Bê tông: 15.000 m3