Công trình thuỷ điện Sơn La
Sơn La là nhà máy thủy điện lớn nhất Đông Nam Á - Dự án thủy điện Sơn La là một trong những công tình trọng điểm quốc gia, đặc biệt về chất lượng, tiến độ và an toàn lao động
Công trình thủy điện Lai Châu
Thi công các hạng mục công trình chính: Đập dâng vai trái, đập dâng vai phải, công trình xả, kênh xả, các công trình thuộc hạng mục cống dẫn dòng và nhà máy chính.
Công trình thuỷ điện Tuyên Quang
- Thi công các hạng mục: Nhà máy tuyến năng lượng, đào hầm, gian máy, hầm giao thông
- Khai thác, sản xuất vật liệu phục vụ thi công
Dự án tuyến đường sắt thí điểm Hà Nội – tuyến Hà Nội – Nhổn
- Khoan cọc nhồi
- Thi công bê tông kết cấu phần trên bao gồm:
         + Móng ;  + Đài cọc ;  + Trụ
- Sản xuất trụ, xà mũ trụ
Công trình nhà Quốc Hội
- Thi công các hạng mục: Hầm, móng, toàn bộ phần thân và công tác hoàn thiện công trình
 

"Toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Sông Đà 5 đoàn kết, nỗ lực vì mục tiêu xây dựng Công ty thành doanh nghiệp hàng đầu trong các lĩnh vực như thủy lợi, thủy điện, giao thông, xây dựng dân dụng và đầu tư bất động sản; lấy hiệu quả kinh tế và chất lượng sản phẩm làm động lực; mục tiêu phát triển bền vững với khả năng cạnh tranh cao. Đồng thời phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường hợp tác với các đối tác trong khu vực và trên thế giới."