Công trình thuỷ điện Sơn La
Sơn La là nhà máy thủy điện lớn nhất Đông Nam Á - Dự án thủy điện Sơn La là một trong những công tình trọng điểm quốc gia, đặc biệt về chất lượng, tiến độ và an toàn lao động
Công trình thủy điện Lai Châu
Thi công các hạng mục công trình chính: Đập dâng vai trái, đập dâng vai phải, công trình xả, kênh xả, các công trình thuộc hạng mục cống dẫn dòng và nhà máy chính.
Công trình thuỷ điện Tuyên Quang
- Thi công các hạng mục: Nhà máy tuyến năng lượng, đào hầm, gian máy, hầm giao thông
- Khai thác, sản xuất vật liệu phục vụ thi công
Dự án tuyến đường sắt thí điểm Hà Nội – tuyến Hà Nội – Nhổn
- Khoan cọc nhồi
- Thi công bê tông kết cấu phần trên bao gồm:
         + Móng ;  + Đài cọc ;  + Trụ
- Sản xuất trụ, xà mũ trụ
Công trình nhà Quốc Hội
- Thi công các hạng mục: Hầm, móng, toàn bộ phần thân và công tác hoàn thiện công trình

  

1990
Thành lập công ty xây dựng thủy điện Vĩnh Sơn với nhiệm vụ thi công, xây dựng nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn

1996
Đổi tên thành Công ty xây dựng Sông Đà 5 với nhiệm vụ thi công xây dựng nhà máy thủy điện Yaly

1999
Chuyển trụ sở về tòa nhà G10 – Quận Thanh Xuân – Hà Nội

2000
Chuyển trụ sở về xã Thanh Hòa – huyện Lộc Ninh – Bình Phước, tham gia xây dựng thủy điện Cần Đơn

2002
Chuyển trụ sở về thị trấn Nà Hàng- huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang, tham gia xây dựng công trình thủy điện Tuyên Quang và đổi tên thành Công ty Sông Đà 5
2004
Đổi tên thành Công ty cổ phần Sông Đà 5

2005


Niêm yết sàn chứng khoán HNX với mã giao dịch SD5

2007

Chuyển trụ sở về Mường La – Sơn La  với nhiệm vụ thi công xây dựng thủy điện Sơn La

2011

Chuyển trụ sở về Tòa nhà HH4 – khu đô thị Sông Đà – Mỹ Đình