Mỏ đá Cơn Tria

Thông tin chính: 

- Vị trí mỏ: Xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

- Trữ lượng: 10.000.000 m3 (đá nguyên khai)

- Sản lượng sản xuất tháng: 120.000 m3/tháng

- Loại đá đang và sẽ có thể cung cấp bao gồm: 

- Đá hộc loại từ 10kg đến trên 3.000kg
- Đá dăm các loại: Base A; Base B; 1x2; 2x4; 4x6…
• Hệ thống nghiền sàng

- Trạm sàng 500 tấn/h
- Trạm nghiền 250 tấn/h
- Trạm nghiền 90 tấn/h
- Trạm nghiền 50 tấn/h
• Các đối tác và dự án đang cung cấp: 

- Cung cấp cho các nhà thầu thi công tại dự án cảng Fomosa Hà Tĩnh như: Samsung, Heungwoo Vina, Keumnong construction…
- Các doanh nghiệp khác
Các dự án khác