Công trình thuỷ điện Sơn La
Sơn La là nhà máy thủy điện lớn nhất Đông Nam Á - Dự án thủy điện Sơn La là một trong những công tình trọng điểm quốc gia, đặc biệt về chất lượng, tiến độ và an toàn lao động
Công trình thủy điện Lai Châu
Thi công các hạng mục công trình chính: Đập dâng vai trái, đập dâng vai phải, công trình xả, kênh xả, các công trình thuộc hạng mục cống dẫn dòng và nhà máy chính.
Công trình thuỷ điện Tuyên Quang
- Thi công các hạng mục: Nhà máy tuyến năng lượng, đào hầm, gian máy, hầm giao thông
- Khai thác, sản xuất vật liệu phục vụ thi công
Dự án tuyến đường sắt thí điểm Hà Nội – tuyến Hà Nội – Nhổn
- Khoan cọc nhồi
- Thi công bê tông kết cấu phần trên bao gồm:
         + Móng ;  + Đài cọc ;  + Trụ
- Sản xuất trụ, xà mũ trụ
Công trình nhà Quốc Hội
- Thi công các hạng mục: Hầm, móng, toàn bộ phần thân và công tác hoàn thiện công trình
Ông. Trần Anh Đức

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Trần Anh Đức - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông. Trần Hữu Hùng

Tổng giám đốc - Ủy viên Hội đồng quản trị

Ông Trần Hữu Hùng - Tổng giám đốc - Ủy viên Hội đồng quản trị
Ông. Nguyễn Mạnh Toàn

Phó Tổng giám đốc - Ủy viên Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Mạnh Toàn - Phó Tổng giám đốc - Ủy viên Hội đồng quản trị
Ông. Nguyễn Đắc Điệp

Phó Tổng giám đốc - Ủy viên Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Đắc Điệp - Phó Tổng Giám Đốc - ủy viên Hội đồng quản trị