Dự án thủy điện Bảo Lâm 3A

Thông tin chính:

• Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Xây lắp điện 1

• Địa điểm xây dựng: nằm trên xã Đức

Hạnh và Lý Bôn huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng 

• Tổng mức đầu tư: trên 276 tỉ đồng.

• Thời gian thực hiện: 2016 – 2018

• Công suất lắp máy: 8 MW

• Số tổ máy: 01 tổ máy

• Sản lượng điện trung bình năm: 33.42 triệu kWh.

Các hạng mục thi công của Sông đà 5: 

Xây dựng toàn bộ các hạng mục công trình chính