Dự án Khu liên hợp Sản xuất gang thép Hòa Phát – Dung Quất

Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát – Dung Quất nằm tại Khu kinh tế Dung Quất, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

I. THÔNG TIN CHÍNH

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất

Tên gói thầu: Gia công chế biến đá thành phẩm – Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát – Dung Quất.

Thời gian thực hiện: 20/07/2017 – 31/12/2018

Phạm vi công việc:

- Lắp đặt và vận hành trạm gia công chế biến đá với công suất 1000 tấn/h

- Năng suất: 120.000 m3 đá thành phẩm/tháng