Công trình thuỷ điện Sơn La
Sơn La là nhà máy thủy điện lớn nhất Đông Nam Á - Dự án thủy điện Sơn La là một trong những công tình trọng điểm quốc gia, đặc biệt về chất lượng, tiến độ và an toàn lao động
Công trình thủy điện Lai Châu
Thi công các hạng mục công trình chính: Đập dâng vai trái, đập dâng vai phải, công trình xả, kênh xả, các công trình thuộc hạng mục cống dẫn dòng và nhà máy chính.
Công trình thuỷ điện Tuyên Quang
- Thi công các hạng mục: Nhà máy tuyến năng lượng, đào hầm, gian máy, hầm giao thông
- Khai thác, sản xuất vật liệu phục vụ thi công
Dự án tuyến đường sắt thí điểm Hà Nội – tuyến Hà Nội – Nhổn
- Khoan cọc nhồi
- Thi công bê tông kết cấu phần trên bao gồm:
         + Móng ;  + Đài cọc ;  + Trụ
- Sản xuất trụ, xà mũ trụ
Công trình nhà Quốc Hội
- Thi công các hạng mục: Hầm, móng, toàn bộ phần thân và công tác hoàn thiện công trình
Báo cáo thường niên năm 2015

Báo cáo thường niên năm 2015

Ngày đăng: 01/04/2016 Lượt xem: 1615

Báo cáo thường niên năm 2014

Báo cáo thường niên năm 2014

Ngày đăng: 28/03/2015 Lượt xem: 1884

Báo cáo tài chính quý IV và báo cáo thường niên 2014 của Công ty cổ phần Sông Đà 5

Báo cáo tài chính quý IV và báo cáo thường niên 2014 của Công ty cổ phần Sông Đà 5

Ngày đăng: 04/02/2015 Lượt xem: 1793

Nội dung công bố thông tin: Công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV và năm 2014
12