Menu Button
SONG DA 5 JOINT STOCK COMPANY
Vietnamese Korean

SONG CHAY 6 HYDROPOWER PROJECT

Dự án Đầu tư xây dựng Thủy điện Sông Chảy 6 nằm trên sông Chảy, thuộc địa bàn thị trấn Cốc Pài và xã Thèn Phàng, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang, có công suất lắp máy 16 MW; điện năng trung bình năm 57,21 triệu kWh. Tổng mức đầu tư của Dự án trên 565 tỷ đồng; diện tích đất sử dụng 67,65ha. Dự án do Công ty CP Thủy điện Sông Chảy 6 (trực thuộc Công ty TNHH Sơn Lâm) đầu tư, với thời gian thi công từ năm 2017 - 2018. Công ty Cổ phần Sông Đà 5 là nhà thầu chính đảm nhiệm thi công các hạng mục: đập dâng vai phải, đập dâng vai trái, đập tràn, cửa nhận nước và một số hạng mục quan trọng khác của Dự án.