Menu Button
SONG DA 5 JOINT STOCK COMPANY
Vietnamese Korean

NATIONAL ASSEMBLY HOUSE

Thông tin chính - Chủ đầu tư: Bộ Xây dựng - Tổng mức đầu tư: 6.838  tỷ VNĐ   - Địa điểm xây dựng: Quận Ba Đình, Hà Nội - Thời gian thi công: 2009 -2014 Công tác thi công của Sông Đà 5:  - Thi công các hạng mục: Hầm, móng, toàn bộ phần thân và công tác hoàn thiện công trình