Quan hệ cổ đông

Bản cáo bạch Công ty
Công ty cổ phần Sông Đà 5, tiền thân là Công ty Xây dựng thuỷ điện Vĩnh Sơn được thành lập theo Quyết định số 79/BXD – TCLĐ ngày 03 tháng 5 năm 1990 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Công ty là doanh nghiệp Nhà nước – đơn vị thành viên của Tổng công ty Sông Đà chuyển đổi thành Công ty cổ phần Sông Đà 5 theo Quyết định số 1720/QĐ – BXD ngày 04/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
Công ty cổ phần Sông Đà 5, tiền thân là Công ty Xây dựng thuỷ điện Vĩnh Sơn được thành lập theo Quyết định số 79/BXD – TCLĐ ngày 03 tháng 5 năm 1990 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Công ty là doanh nghiệp Nhà nước – đơn vị thành viên của Tổng công ty Sông Đà chuyển đổi thành Công ty cổ phần Sông Đà 5 theo Quyết định số 1720/QĐ – BXD ngày 04/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
Sau mười sáu năm xây dựng và trưởng thành, Công ty đã không ngừng phát triển về mọi mặt: quy mô tổ chức, chức năng nhiệm vụ, cơ cấu ngành nghề, giá trị sản xuất kinh doanh năm sau luôn cao hơn năm trước.
Công ty đặc biệt quan tâm đến đào tạo, xây dựng đội nghũ kỹ sư, cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý ở tất cả các lĩnh vực, đội nghũ công nhân có tay nghề cao với kỹ thuật chuyên sâu. Với lực lượng cán bộ, công nhân lành nghề, đa dạng, không ngừng lớn mạnh về số và chất lượng: 474 CBCNV năm 1990, 1.200 CBCNV năm 2000 và hiện nay 1.721 CBCNV, Công ty có khả năng thi công các công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông, công trình kỹ thuật hạ tầng, gia cố nền móng, xây dựng, lắp đặt các công trình thuỷ điện vừa và nhỏ.
Công ty cổ phần Sông Đà 5 đã và đang tham gia xây dựng nhiều công trình trọng điểm lớn của đất nước như: Thuỷ điện Vĩnh Sơn, Thuỷ điện Yaly, Thuỷ điện Cần Đơn, Thuỷ Điện Sêsan 3A, Thuỷ điện Tuyên Quang, Thuỷ điện Bản Vẽ, Thuỷ điện Sơn La, Nhà máy Xi măng Sông Đà – Yaly, Xi măng Diêu Trì…
Ngoài lĩnh vực thi công xây lắp các công trình Thuỷ điện, Công ty đã vươn tới làm chủ các công nghệ thi công cầu đường, đào thi công hầm, khoan phun gia cố, xử lý nền móng công trình. Công ty đã và đang thi công các công trình giao thông như: Đường GL04, Đường CB03, Đường vào nhà máy Thuỷ điện Sêsan 3, Đường ĐT176 (đoạn Chiêm Hoá – Na Hang + đoạn tránh ngập lòng hồ Na Hang – Yên Hoa) tỉnh Tuyên Quang, Đường Tây Nghệ An…ngoài ra Công ty còn sản xuất vật liệu như đá, cát nhân tạo và sản xuất vữa bê tông thường, bê tông đầm lăn (RCC) để thi công bê tông cho các công trình thuỷ điện như Tuyên Quang, Sơn La.
Trong lĩnh vực xây lắp, công ty luôn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, vươn lên chiếm lĩnh thị trường và công nghệ thi công bê tông đập bản mặt, thi công bê tông đầm lăn…
Công ty hiện đang áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000.
Tin liên quan
Công ty cổ phần Sông đà 5
Đia chỉ: Tầng 5 Tháp B, Tòa nhà Twin Tower HH4 Sông Đà Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.222.555.86 / Fax: 04.222.555.58 .
Email: songda5.tchc@gmail.com; Website: songda5.com.vn
Design by NiemTin JSC