Tin công ty

Kết quả kinh doanh quý I/2008 của Công ty cổ phần Sông Đà 5
Trong quý I, do công tác thiết kế thi công tại các công trình bị chậm, tuy nhiên với sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Công ty tại các công trường, cùng với tinh thần hăng say lao động sản xuất của cán bộ công nhân viên toàn Công ty, Tình hình sản xuất kinh doanh quý I/2008 rất khả quan, cụ thể:
Tổng giá trị sản xuất kinh doanh quý I/2008: 265 tỷ đồng
Doanh thu quý I/2008: 153 tỷ đồng
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 20,8 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế thu nhập:   8,39 tỷ đồng ( so với cả năm 2007 đạt 47% lợi nhuận)
Lãi cơ bản trên cổ phiếu:      1.377
 ( dưới đây là toàn bộ báo cáo tài chính quý I/2008 đính kèm đã gửi UBCK nhà nước)
Tin liên quan
Công ty cổ phần Sông đà 5
Đia chỉ: Tầng 5 Tháp B, Tòa nhà Twin Tower HH4 Sông Đà Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.222.555.86 / Fax: 04.222.555.58 .
Email: songda5.tchc@gmail.com; Website: songda5.com.vn
Design by NiemTin JSC